عکس، صوت، فیلم
به روز شده در ۱۸:۱۰ :: دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
دفتر مقام معظم رهبری:

طلیعه پیروزی + صوت