ویژگی های جریان اعتدال در زمان حضرت علی (علیه السلام)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سلیمانی پژوهشگر تاریخ، در مورد ویژگی های جریان اعتدال در زمان امیرالمومنین(ع) گفت: ساده لوحی؛ دشمن را نشناختن، از وضع کنونی اطلاع دقیق نداشتن، درک نکردن مناسبات بین حق و باطل و سطحی‌نگری از ویژگی های جریان اعتدال در زمان حضرت می باشد
جریان فکری زمینه جریانات اجتماعی را فراهم می‌کند
حجت الاسلام والمسلمین دکترنخاولی در تعریف جریان ها و ظهور و بروز آن گفت: جریان‌های فکری، مستقیم یا غیرمستقیم مجرا و زمینۀ جریان‌های اجتماعی می‌شوند
خیانت ابوموسی در مذاکرات
گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سلیمانی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سلیمانی پژوهشگر تاریخ، در تطبیق برخی جریانات امروز با زمان امیرالمومنین(ع) گفت: ابوموسی رفت و در مذاکرات خیانت کرد؛ کل جامعه را به سمت گوشه‌گیری و کناره‌گیری از نبرد و برائت از معاویه سوق داد.
ابتکارات علمای اصولی
گفتگو با استاد اسلامی/ جریان شناسی علم اصول
حجت الاسلام و المسلمین استاد اسلامی با اشاره به ضرورت شناسایی افراد صاحب مکتب در علم اصول گفت: برخی معتقدند شهید صدر صاحب مکتب نیست اما نظریه حق الطاعه، از ابتکارات اصولی شهید صدر است. متمم الجعل ابتکار میرزای نائینی است.
اخباری‌ها، اصول را  علمی سنی زده می‌دانستند
گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین استاد اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین استاد اسلامی با اشاره به منشأ ظهور اخباری‌گری گفت: اخباری‌ها، علم اصول را هو کردند. علم اصول را علمی سنی زده دانستند که خاستگاهش سنی است.
حوزه باید تعریف جدیدی از علوم ارائه دهد/ متون حوزه باید به روز شود
استادجلالی با اشاره به ضرورت به روز شدن طلبه ها گفت: متون باید به متونی تبدیل شود که طلبه را به‌روز کند تا او حرفی برای گفتن داشته باشد.
تفکرات شبه اخباری هنوز هم در خراسان و مشهد زیاد است
استاد جلالی با اشاره به تقابل افکار فلسفی و اخباری در دوره صفویه گفت: تفکرات شبه اخباری هنوز هم در خراسان و مشهد زیاد است. آنها کتاب‌های اخباری یا شیخی را ترویج می‌کنند.
متکلمان، فقها و جامع سه مکتب اصولی اهل سنت هستند
حجت الاسلام والمسلمین استاد اسلامی با اشاره به وابستگی اصول به علم کلام گفت: در مکاتب اصولی اهل‌سنت نیز سه مکتب داریم. مکاتب متکلمان، فقها و جامع؛ یعنی آن خاستگاه کلامی تأثیر در اصول گذاشته است چون اصول وابسته به علم کلام است.
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷