در جامعه‌ای با وضعیت اتمیزه، فردگرایی پدید می‌آید/ زمینه‌های اجتماعی رویش فقه
دکتر شرف الدین یکی از مشکلات جوامع جهان سومی را تعارض و نفاق دانست و گفت: در جامعه‌ای که تکثر منافع باشد و وضعیت اتمیزه وجود داشته باشد، فردگرایی به وجود می‌آید و جامعه فردگرا به معنای دقیق اساساً جامعه نیست.
بیان نقاط زیرساختی ارتباط فلسفه با علوم انسانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر واسطی
دکتر واسطی با بیان اینکه باید ببینیم نقطه نفوذ علوم انسانی اسلامی کجاست گفت: باید دید از کجاها می‌توان وارد شد و مبتنی بر تفکر اسلام، علوم انسانی و اسلامی را ایجاد کرد. طبعاً در چنین بحثی باید هویت فلسفه، فلسفه‌های مضاف و علوم انسانی بحث شوند و چون دنبال نقطه نفوذهای علوم انسانی هستیم، باید دربارۀ زیرساخت‌های علوم انسانی گفتگو شود.
جنبش می تواند سوپاپ اطمینانی برای جامعه باشد
دکتر شرف الدین با اشاره به اینکه منشأ جریان معمولاً یک عدم توازن در جامعه است گفت: اگر جامعه سوپاپ اطمینانی مثل جنبش نداشته باشد، این خواسته‌ها در کمون نفس انسان‌ها وجود دارد و اگر جامعه را به‌ظاهر در حال انسجام می‌بینید آن‌گونه که کارکردگراها فکر می‌کنند، این انسجام ظاهری نباید ما را فریب دهد
لازمه فهم برخی روایات، دانستن فلسفه است
حجت الاسلام و المسلمین واسطی
حجت الاسلام و المسلمین واسطی کار فلسفه را ارتقای فهم دینی دانست و ادامه داد: طبق نظر شارع دارای لایه‌هاست و می‌تواند مجموعه آیات و روایات را به‌‌صورت یک شبکه مرتبط ببیند و چون کل آیات و روایات یک شبکه به‌هم‌پیوسته هستند و چتر توحید بر آن قرار گرفته است اگر کسی دیدگاه فلسفی نداشته باشد دید کلان نسبت به این‌ها نخواهد داشت.
هر جامعه‌ای آبستن مجموعه‌ای از جریان‌های مختلف است
دکتر شرف الدین در بیان مفهوم سازی در بحث جریان شناسی گفت: هر جامعه‌ای آبستن مجموعه‌ای از جریانات مختلف است؛ منتها گاهی شرایط به سمت‌وسویی می‌رود که شما احساس می‌کنید فقط این رودخانه است که در این جامعه جریان دارد و جریانات حاشیه‌ای و خرده‌جریان‌ها در شرایط خاص است که معنی‌دار و میدان‌دار می‌شوند، بیرق بالا می‌برند، طرح شعار و طرح منافع می‌کنند.
جامعه یک ترکیب انضمامی است یا اتحادی؟
حجت الاسلام و المسلمین واسطی
در این قسمت سوالاتی که دانش‌پزوهان از حجت الاسلام و المسلمین واسطی پرسیده‌اند به همراه جواب دکتر واسطی منتشر می‌شود.
جریان‌های فکری همیشه با تقابل‌، معنی‌دار می‌شوند
دکتر شرف الدین در توضیح جریان و جنبش گفت: جریان‌های فکری همیشه با تقابل‌ معنی‌دار می‌شوند. ممکن است یک موج فرهنگی در گستره جامعه جریان داشته باشد و مادام که به مانعی برنخورد و در مقابلش جریانی قد علم نکند یا موافق و مخالفی در مقابلش ظهور نکند، این جریان در کمین باشد؛ درعین‌حال که تأثیرات خودش را هم دارد.
نیازهای شناختی صرفاً به شناخت محیط علوم طبیعی متوقف نمی‌شود
حجت الاسلام و المسلمین واسطی به تشریح نظریه مزلو پرداخت و گفت: بر اساس نظریه مزلو، گفتیم نیازهای شناختی، ذوقی، خودشکوفایی، این‌ها نیازهای انسان است این نیاز با انتقال اطلاعات به دست نمی‌آید. انتقال اطلاعات حافظه محور است و من فقط ثبت می‌کنم و همان را تحویل می‌دهم. نیازهای شناختی صرفاً به شناخت محیط، علوم طبیعی متوقف نمی‌شود بلکه افراد فراوان دنبال شناخت درونی خودشان هستند.
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷