بعد از اعدامِ سقراط چه اتفاقی افتاد؟
گفتگو با آیت الله علوی سرشکی
آیت الله سرشکی گفت: با تلاش سقراط سوفسطایی محو شد ولی خودش هم در دادگاه به اعدام محکوم شد. اعدام سقراط اثر مثبتی گذاشت و جو جامعه به نفع او شد و حرفهایش را برای یکدیگر تقریر می‌کردند.
تربیتِ با جهان‌بینی مادی به جایی نمی‌رسد
گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین صفایی بوشهری
حجت الاسلام و المسلمین صفایی تربیت را نسبت به جهان‌بینی متفاوت دانست و گفت: تربیت با جهان‌بینی مادی و سرمایه‌داری و کمونیستی و اومانیستی به‌جایی نمی‌رسد. آنجا که خدا را برمی‌دارند و به‌جایش انسان می‌گذارند نمی‌توانند تعریف صحیحی از انسان ارائه دهند.
آراء سیاسی و حکومتی امام خمینی (1320 - 1409 ه.ق)
زندگینامه آیت الله سید روح الله خمینی (امام خمینی) - حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) - جمع بندی
حوزه نجف برخلاف  قم با مردم ارتباطی نداشت
حجت الاسلام و المسلمین نواب در بیان تفاوت حوزه قم و نجف بیان کرد: اصلاً جدایی حوزه نجف از مردم معروف است. مثال خیلی شفافش اینکه روی سکوی خانه عالمی در نجف جوانان قماربازی می‌کردند و علما در خانه داشتند مسایل فقهی را استنباط می کردند ولی حوزه قم همیشه حوزه مسئولی بوده است.
آراء سیاسی و حکومتی شهید مدرس (1287 - 1356 ه.ق)
زندگینامه شهید مدرس - زمانه و عصر شهید مدرس - مفهوم سیاست - مشروطه مشروعه، الگوی حکومت اسلامی از نظر مدرس - نظام سیاسی شهید مدرس - مؤلفه های اساسی اندیشه سیاسی شهید مدرس - جمع بندی
تربیت، نیاز و زبان فطرت است
گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین صفایی بوشهری
آراء سیاسی و حکومتی صاحب جواهر (1205 - 1265 ه.ق)
زندگینامه صاحب جواهر - اوضاع سیاسی عصر صاحب جواهر - مفهوم سیاست - رابطه دین و سیاست - حکومت مطلوب - حدود اختیارات حاکم - جمع بندی
به روز شده در ۲۱:۱۴ :: چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶