کد خبر: ۲۳۲۸
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۲
شاخص های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره) (فصل پنجم-اصل توجه به عملکردها نه شعارها)
ما بايد ملاحظه وظيفه فعلى شرعى- الهى خودمان را بكنيم و باكى از هيچ امرى از امور نداشته باشيم / اشخاصى كه متعهد هستند، اشخاصى كه سالم هستند، اشخاصى كه بصيرت دارند به مجالس و مجلس شورا بفرستيم / قلم خودش يكى از اسلحه‏‌هاست؛ اين قلم بايد دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد / به خودتان توجه كنيد ببينيد كه در اين خدمت، اخلاص داريد براى خدا، براى خدا خدمت مى‏‌كنيد / در اسلام تقوا مطرح است. آنكه تقوا دارد، هر كه تقوايش زيادتر است، پيش خدا كرامتش زيادتر است

اصل توجه به عملکرد ها نه شعارها (میزان حال فعلی افراد است)

فصل اول: توجه به سوابق وعملکرد افراد

1. توجه به حال فعلی افراد:

من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسى و اسلام‌‏نمايى بعضى افراد ذكرى از آنان كرده و تمجيدى نموده‌‏ام، كه بعد فهميدم از دغلبازى آنان اغفال شده‏‌ام. آن تمجيدها در حالى بود كه خود را به جمهورى اسلامى متعهد و وفادار مى‏‌نماياندند، و نبايد از آن مسائل سوء استفاده شود. و ميزان در هر كس حال فعلى او است.

(صحیفه امام (ره)ج21،ص469).

2. توجه به تکلیف فعلی:

ما بايد ملاحظه وظيفه فعلى شرعى- الهى خودمان را بكنيم و باكى از هيچ امرى از امور نداشته باشيم. كسى كه براى رضاى خدا ان شاء اللَّه مشغول انجام وظيفه است، توقع اين را نداشته باشد كه مورد قبول همه است، هيچ امرى مورد قبول همه نيست‏.

(صحیفه امام (ره ) ج19،ص246).

3. دلیل خواستن در مورد سلامت یا انحراف اشخاص:

باید توجه داشته باشید که این ها که آمدند و مطلبی را گفتند مچشان را بگیرید که این آقائی که تو می گوئی فلان است، دلیلت چیست؟

(صحیفه امام(ره) ج13،صص538و539)

نبايد ما بدون دليل و بدون شاهد يك مطلبى را قبول بكنيم. بعضى از فلاسفه مى‏‌گويند كه كسى كه بى‌‏دليل يك مطلبى را قبول بكند از فطرت انسانى خارج شده است. و صحيح است. (صحیفه امام(ره) ج13،صص538و539)

4. لزوم توجه ودقت در شناسائی و سابقه اشخاص:

بسيارى از اشخاصى كه مى‏‌آيند مى‏‌گويند ما توبه كرديم، توبه قبول است، لكن نمى‏‌شود آنها را سر يك كارى گذاشت كه آن كار اهميت دارد. براى اينكه ما نمى‏‌دانيم كه- به حسب واقع كه ما نمى‌‏دانيم كه- اين آدم توبه كرده يا اين آدم مى‌‏خواهد با اين كلمه «توبه» ما را بازى بدهد. ما بايد از او قبول مى‌‏كنيم كه در جامعه مسلمين مثل ساير مسلمانها با او عمل بكنيم‏. (صحیفه امام(ره) ج13،صص 538و539).

خيلى از اشخاص هستند كه تمام حرفهايشان حرفهاى اسلام است، تمام حرفهايشان حرفهاى نهج البلاغه است، و تمام‏ حرفهايشان حرفهاى قرآن است، لكن مسيرشان اين نيست. (صحیفه امام(ره) ج13،صص 538و539).

اين از مسائل مهمى است كه در درجه اوّل اهميت واقع شده است كه اشخاصى كه اداره مى‌‏كنند يك جايى را، از اوّل ارزيابى بشود كه اين اشخاص چه كاره بوده‌‏اند. سابقه‌‏شان چيست. تحصيلاتشان در كجا بوده. چه جور رويّه‌‏اى در تحصيلات داشتند. و بعد از انقلاب چه جور وضعيتى اينها داشتند. قبل از انقلاب چه وضعيتى داشتند اينها. افكارشان قبلًا چى بوده‏. (صحیفه امام(ره) ج13،صص 538و539).

5. شناخت وانتخاب اشخاص مؤمن و متعهد برای مشاغل:

اشخاصى كه متعهد هستند، اشخاصى كه سالم هستند، اشخاصى كه بصيرت دارند و هيچ انحراف ندارند و بر صراط مستقيم انسانيتند، به مجالس و مجلس شورا بفرستيم؛ تا اينكه ان‌شاءاللَّه اسلام به آن معنايى كه هست، اسلام به آن حقيقتى كه هست، در ايران پياده بشود. (صحیفه امام(ره) ج6،صص508و509).

ملت عزيز ايران، شما شرق تجاوزگر و غرب جنايتكار را به وحشت انداخته، هيچ گاه با هيچ قدرتى سازش نكنيد كه يقين دارم نمى‏كنيد. و هر كس در هر مقام كه خيال سازش با شرق و غرب را داشت بى‏‌محابا و بدون هيچ ملاحظه او را از صفحه روزگار براندازيد، كه سازش با شرق و غرب خودباختگى است و خيانت به اسلام و مسلمين است (صحیفه امام ج12، ص148)

6. آسیب دیدن کشور از اشخاص ناخالص:

اسلحه وقتى در دست اشخاص غير صالح افتاد و ناشايسته چه مفاسدى دارد. از اول، بشر مبتلاى به همين بوده كه اسلحه در دست اشخاص ناصالح بوده است‏. (صحیفه امام(ره) ج3،صص297و298).

قلم خودش يكى از اسلحه‏‌هاست؛ اين قلم بايد دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد. وقتى كه قلم دست اراذل افتاد، مفسده‏‌ها زياد خواهد شد.

(صحیفه امام(ره)ج3،صص305و306).

7. لزوم توجه به اشخاص نفوذی:

مى‏بينيم در سرتاسر كشور يك مسائل انحرافى هست. و اين مسائل انحرافى نمى‏‌شود از آن اشخاصى كه خودشان مستقيم‏‌اند باشد. معلوم مى‌‏شود كه يك اشخاصى منحرف در اينها وارد شدند؛ مثلًا در كميته‏‌ها، در دادگاهها و در بسيج، در همه جا، در راديو و تلويزيون، در مطبوعات، در بين اينها الآن بسيار اشخاص سالم هستند. اما چون ممكن است گاهى ساده فكرى بكنند، و يك كسى كه درست نمى‏‌شناسند، سوابقش را درست اطلاع ندارند، به همان طورى كه خودش را ظاهرسازى مى‌‏كند گول بخورند و وارد بكنند.(صحیفه امام(ره)ج13،ص473).

فصل دوم: موازینی که بیانگر درستی حال فعلی افراد است

1. قیام برای خدا

ميزان در اول سير، قيام للَّه است هم در كارهاى شخصى و انفرادى و هم در فعاليت‏هاى اجتماعى. سعى كن در اين قدم اول موفق شوى كه در روزگار جوانى آسانتر و موفقيّت‏‌آميزتر است‏.(صحیفه امام (ره) ج18،صص512و513).

به خودتان توجه كنيد ببينيد كه در اين خدمت، اخلاص داريد براى خدا، براى خدا خدمت مى‏‌كنيد، براى احكام خدا خدمت مى‏‌كنيد، براى جمهورى اسلام خدمت مى‏‌كنيد يا اينكه نه، مقصدتان چيزهاى ديگرى است و اين بهانه است.

(صحیفه امام (ره)ج12،صص353و354).

2. داشتن تقوا:

بسيارى از اين آدمهايى كه منحرف كردند و مى‌‏كنند جوانهاى ما را، از اينها هست كه در قشر شما (معلمان) و در قشر ما بودند و متقى نبودند.

(صحیفه امام(ره) ج7،ص471)

در اسلام تقوا مطرح است. آنكه تقوا دارد، هر كه تقوايش زيادتر است، پيش خدا كرامتش زيادتر است. آن كارمندى كه در كارمندى‏‌اش تقوا دارد، آن نخست‌‏وزيرى كه در نخست‏‌وزيرى‏‌اش تقوا دارد، تقواى سياسى دارد، آن وزرايى كه تقوا دارند، در كارهايى كه مى‏‌كنند متقى هستند، با خدا هستند، آن رئيس جمهورى كه تقوا دارد، الهى است، اينها كريمند.(صحیفه امام(ره) ج6،صص313و314).

3. موافقت با اسلام:

انحرافات را از كجا بشناسيم؟ از كجا بدانيم كه [تفاوت‏] قشر نهضت به وجودآور، با قشرهاى مخالف نهضت چيست؟ از كجا بفهميم؟ از نوشته‏‌هاى آنها، از گفتار آنها، از اجتماعات آنها، از ميتينگ‌هاى آنها. هر اجتماعى كه بر اساس اسلام و قوانين اسلام است، بر مسير اين ملت است. و هر اجتماع و هر نطق و هر خطابه و هر قلمفرسايى كه بر خلاف مسير اسلام است، هر چه باشد خلاف اين نهضت است‏.

(صحیفه امام (ره)ج8،صص55و56).

4. تبعیت از قانون:

بعد از اينكه يك چيزى قانونى شد ديگر نق زدن در آن، اگر(کسی) بخواهد مردم را تحريك بكند، مفسد فى الارض است؛ و بايد با او دادگاهها عمل مفسد فى الارض بكنند. (صحیفه امام(ره) ج14،ص377).

قانون معين شده است. نمى‏‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مى‌‏كنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. نبايد از مردم پذيرفت، از كسى پذيرفت، كه ما شوراى نگهبان را قبول نداريم. نمى‌‏توانى قبول نداشته باشى‏.

(صحیفه امام (ره)ج14،ص377).

پيغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاى اسلام تمام براى قانون خاضع بوده‌‏اند و تسليم قانون بوده‌‏اند. ما هم بايد تبعيت از پيغمبر اسلام بكنيم و از ائمه هدى بكنيم و به قانون هم عمل كنيم و هم خاضع باشيم در مقابل قانون. قانون براى همه است. ... اگر پسر رسول اكرم، دختر رسول اكرم، هم- خداى نكرده- دزدى كند، رسول اكرم دست او را مى‌‏برد، قانون است. (صحیفه امام(ره)ج14،صص413و414).

اگر يك جايى عمل به قانون شد و يك گروهى در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين همان معناى ديكتاتورى است . (صحیفه امام(ره)ج14،صص414-416).

5. حرکت در مسیر ملت:

هى ننشينيد و بگوييد كه مردم چه شده‌‏اند؛ مردم ديگر مأيوس شدند؛ مردم كذا شدند.

نخير، مردم از اسلام مأيوس نمى‏‌شوند. كارهاى ما هم هر كدام فاسد است، مى‌‏گويند كار تو فاسد است، ولى ما جمهورى اسلامى را مى‏‌خواهيم‏.

(صحیفه امام(ره)ج14،ص372).

شما خون داديد؛ شما جوان داديد؛ خانه‏‌هاى شما را سوزاندند. آنكه شما مى‌‏خواهيد آن بايد بشود نه آنكه آنهايى كه از اروپا و خارج آمده‌‏اند مى‏‌خواهند؛ نه آنكه اعيان و اشراف مى‌‏خواهند؛ نه آنكه حقوقدانها مى‏‌خواهند. آنكه شما مى‌‏خواهيد ميزان است. آنكه خون داده بايد حرفش را شنيد؛ رأى او مُتَّبَع است.

(صحیفه امام(ره) ج6،ص276).

برای مشاهده نمودار این شاخص سیاسی روی اینجا کلیک کنید

ادامه دارد ...

ارسال نظر
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷