کد خبر: ۵۲
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۲
چرا مبانی؟
"جریان شناسی فکری حوزه و روحانیت" از اهداف سایت رسای اندیشه است.برای تحقق این هدف توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد: مراد از جریان شناسی چیست؟ مبانی اندیشه چیست؟ چه مولفه هائی در شناخت بهتر یک جریان یا اندیشه به ما کمک می کند؟

"جریان شناسی فکری حوزه و روحانیت" از اهداف سایت رسای اندیشه است.برای تحقق این هدف توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد.

1.ابتدا توجه به تعاریف موجود از "جریان شناسی" است.آنچه در همه این تعاریف آمده ،ضرورت  وجود  یک اندیشه مورد قبول وحاکم برتمام فرضیات و نظریات آن جریان است که آن اندیشه را از دیگر جریانها تمییز میدهد.

2.از سوی دیگر برای شناخت وتحلیل دقیق یک اندیشه به ناچار باید به ریشه ها ومبانی بنیادین آن اندیشه توجه کرد.به عبارت بهتر باید به زمینه وبستری که آن جریان در آن شکل گرفته ورشد ونمو یافته نگاه کرد.در نتیجه برای شناخت هر چه بهتر جریانهای فکری باید به خاستگاه و عقبه معرفتی آن جریان توجه شود.

3.اندیشه های بنیادین که در فلسفه اسلامی با عنوان حکمت نظری یا "جهان بینی" شناخته می شود واساس وبنیان هر اندیشه ای را تشکیل می دهدباید به سه سوال مهم و بنیادین پاسخ دهد:

الف)انسان و نظام هستی چست وچه تعریفی دارد و ازکجا آمده است؟(مبدا شناسی و انسان شناسی)

ب)ارتباط و نسبت انسان بتا نظام هستی چگونه است؟(ارتباط شناسی)

ج)سرانجام انسان و نظام هستی به کجا ختم می شود؟(فرجام شناسی)

4.جهان بینی ها در حوزه رفتار،ایدئولوژی ها یا بایدها و نبایدها را که در فلسفه اسلامی با عنوان حکمت عملی شناخته می شود به دنبال دارند.بنای هر ایدئولوژی بر پایه جهان بینی خاص خودش شکل می گیرد.این بایدها و نبایدها تمام حوزه های رفتاری اعم از سیاست،فرهنگ،اقتصاد و غیره را در بر می گیرند.

5.برای مثال به دو گفتمان مطرح در دنیای امروز اشاره می کنیم:

الف)گفتمان غرب که در حوزه جهان بینی اش معتقد به اصالت ماده واصالت عقل است وبه دنبالش در حوزه ایدئولوژی معتقد به "لیبرالیسم" درعرصه فرهنگ وهنر واقتصاد و"سکورالیسم" در عرصه سیاست واجتماع شده است.

ب)گفتمان اسلام که در حوزه جهان بینی اش معتقد به توحید ،نبوت ومعاد یا همان اصول دین است وبه دنبالش در حوزه ایدئولوژی معتقد به اقامه نماز وحج وجهاد وحجاب و غیره یا همان فروع  یا ضروریات دین شده است.

نتیجه گیری: ما در این بخش برای دقیق تر شدن و نظامندتر شدن مباحث ،موضوعات را به 5 دسته کلی تقسیم کرده ایم:

الف)معرفت شناسی

ب)هستی شناسی

ج)انسان شناسی

د)ارتباط شناسی

ه)ارزش شناسی

هدف ما از طرح چنین مباحثی روشنتر شدن رابطه ونسبت ایدئولوژی جریان ها با جهان بینی وبنیان های اندیشه شان است تا از این رهگذر قدرت شناخت هر چه بهتر جریان های فکری میسر شود.در نهایت ما تلاش می کنیم تا قدرت تحلیل وشناخت جریان های فکری مخاطبانمان را ارتقاء دهیم.

ارسال نظر
یک خواننده خاموش
۱۳۹۲/۰۷/۱۰
۰
۰
جالب بود
فقط مثل دو مصاحبه اولیتون جنجالی نبود. امیدوارم ادامش جنجالی باشه
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷