کد خبر: ۷۷۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۳
يكى از نشانه‏‌هاى حكومت اسلامى و امتياز او با حكومتهاى طاغوتى- كه حكومت مقابل اسلام است- همين طرز حكومت است. حكومتهاى طاغوتى از ملتها جدا هستند و به ملتها فرمانروايى مى‏‌كنند و ملتها هم از آنها جدا هستند.
یکی از نشانه‌های حکومت اسلامی خدمتگزاری آن است

4. محتوای حکومت باید اسلامی باشد

- اين ادعايى كه مى‏‌كنيم كه ما مُسْلِم هستيم و ما طرفدار اسلام هستيم و طرفدار رژيم اسلامى هستيم، بايد اين قدم را هم برداريم كه مهمّش اين قدم است كه محتواى يك مملكتى اسلامى باشد. هر جايش برويم در مملكت اسلامى رفتيم، نه اينكه وقتى رفتيم بازار، ببينيم بازار همان بازار و همان رباخورى و همان اجحاف و همان‏ گرانفروشى بيجا و همانها و بعد هم فرياد مى‏‌كند كه اسلام! بعد هم چراغانى مى‏‌كنند! خيال مى‏‌كنند با اين مى‏‌شود امام زمان را بازى داد. (صحیفه امام خمینی ج 9 ص 18)

- ما جمهورى اسلامى لفظى نخواستيم؛ اينكه ما دائماً راجع به اين معنا سفارش مى‌‏كنيم كه بايد حالا كه رژيم رژيم اسلامى شده است محتوا محتواى اسلامى باشد، براى اين است كه يك مملكتى مدعى است من مسْلم هستم، افرادش ادعا مى‏‌كنند كه ما مسْلم هستيم لكن در بسيارى جاها ديده مى‏‌شود كه پايبند احكام اسلام نيستند. (صحیفه امام خمینی ج 8 ص 282)

5. نفی فرمانروایی در حکومت اسلامی و اثبات خدمتگزاری

- يكى از نشانه‏‌هاى حكومت اسلامى و امتياز او با حكومتهاى طاغوتى- كه حكومت مقابل اسلام است- همين طرز حكومت است. حكومتهاى طاغوتى از ملتها جدا هستند و به ملتها فرمانروايى مى‏‌كنند و ملتها هم از آنها جدا هستند. (صحیفه امام خمینی ج 10 ص 486)

- اين كلمه فرماندار، مال وقتى است كه فرمان باشد و فرمانبر باشد و برادرى نباشد و طبقه‏اى طاغوتى باشد، مردم ديگر فرمانبردار آنها، در صورتى كه در اسلام مطرح نيست. آنهايى كه سرتاسر كشور اسلامى را اداره مى‏‌كردند، آن هم آن كشورى كه از حجاز تا مصر، آفريقا، عراق، ايران و همه اين ممالك اسلامى كه مى‏‌بينيد، اروپا هم يك مقدارى‏‌اش تحت فرمان بود، مع ذلك اين طور نبود كه معاملاتشان با رعيت، معامله فرمانفرما و فرمانبر باشد. (صحیفه امام خمینی ج 9 ص 116)

6. مردمی نبودن حکومتهای طاغوتی، غربی و شرقی

- رژيمهاى سلطنتى و طاغوتى هر جا كه هستند، وضع رژيم اين طور اقتضا مى‌‏كرد كه با يك تشريفاتى و با يك هياهويى مردم را از خودشان رم بدهند، بترسانند و لهذا مردم پشتيبان نبودند. (صحیفه امام خمینی ج 9 ص 117)


یکی از نشانه‌های حکومت اسلامی خدمتگزاری آن استیکی از نشانه‌های حکومت اسلامی خدمتگزاری آن است
ارسال نظر
به روز شده در ۱۰:۳۰ :: پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶