کد خبر: ۸۰۸۷
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۱
مقصد اين است كه يك حكومت عدل [ايجاد شود]، يك حكومت كه وابسته به هيچ جناحى نباشد، يك كشورى كه هيچ يك از جناحها نتوانند در آن دخالت بكنند، يك كشور اسلامى كه مبنى بر احكام اسلام باشد، كه احكام اسلام همه‏‌اش عدالت است، يك همچو آرزويى هست و اگر چنانچه بگذارند اين دستهاى پليد وابسته به خارجيها، اين كار انجام مى‏‌گيرد
هدف، تشکیل حکومت اسلامی است؛ اگر دست‌های وابسته بگذارند

10. خیرخواهی و مهرورزی مسئولین نسبت به مردم

- هر چه صاحب منصب ارشد باشد بايد بيشتر خدمتگزار باشد. مردم بفهمند كه هر درجه‏‌اى كه بالا مى‏‌رود با مردم متواضعتر مى‏‌شود. اگر يك همچو كارى شد و يك چنين توجهى به مسائل شد و يك همچو عبرتى از تاريخ براى ما شد، هر قوه‏‌اى پايگاه ملى پيدا مى‏‌كند؛ و پايگاه ملى حافظ اوست. (صحیفه امام خمینی ج 7 ص 511)

- كارى بكنيد كه دل مردم را به دست بياوريد. پايگاه پيدا كنيد در بين مردم. وقتى پايگاه پيدا كرديد، خدا از شما راضى است؛ ملت از شما راضى است؛ قدرت در دست شما باقى مى‏‌ماند، و مردم هم پشتيبان شمايند. (صحیفه امام خمینی ج 7 ص 512)

- عمده اين است كه روح محبت از شما ببينند، وقتى ديدند شما محبت به آنها داريد، آنها هم به شما محبت پيدا مى‏‌كنند، يك امر طبيعى است اين معنا. و من اميدوارم كه اين امر متحقق بشود و ما شاهد اين باشيم كه بعد از يك چند ماهى رضايت همه قشرها را به دست آورده باشيد. (صحیفه امام خمینی ج 19 ص 409)

11. علاقه وافر مردم به اسلام نه سیاست بازیهای جناحی

- مردم كاملًا حواسشان جمع است. مردم ديندار، آدم خدمتگزار به دين مى‏‌خواهند؛ هر كس برجسته‌تر شد، او را دوست مى‏‌دارند. علاقه مردم به ما براى دين است. اين ابراز علاقه، براى اظهار علاقه به دين است. اشتباه مى‏‌كنند آنهايى كه مى‏‌خواهند بين علما و مردم و دين جدايى بيندازند. (صحیفه امام خمینی ج 1 ص 275)

- مقصد اين است كه يك حكومت عدل [ايجاد شود]، يك حكومت كه وابسته به هيچ جناحى نباشد، يك كشورى كه هيچ يك از جناحها نتوانند در آن دخالت بكنند، يك كشور اسلامى كه مبنى بر احكام اسلام باشد، كه احكام اسلام همه‏‌اش عدالت است، يك همچو آرزويى هست و اگر چنانچه بگذارند اين دستهاى پليد وابسته به خارجيها، اين كار انجام مى‏‌گيرد. (صحیفه امام خمینی ج 8 ص 342)

هدف، تشکیل حکومت اسلامی است؛ اگر دست‌های وابسته بگذارندهدف، تشکیل حکومت اسلامی است؛ اگر دست‌های وابسته بگذارند

ارسال نظر
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷