کد خبر: ۹۰۹۸
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۲

آمريكا به دولت فشار مى ‏آورد تا چنين مصوبه مفتضحى را اجرا كند

فصل اول: خصوصیات بارز آمریکا

1- آمریکا دشمن شماره یک ملت ایران

آدمى كه ملى است، با آمريكا خوب دشمن است؛ همان طورى كه همه ملت ما دشمنند. همان طور كه ملت ما دشمن شماره اول خودش را امروز آمريكا مى‏داند. (صحیفه امام «ره»، ج10، ص519.)

مستشاران آمريكا در مقدرات كشور مظلوم ما دخالتهاى مستقيم داشتند. تحميل كاپيتولاسيون بر ملت مظلوم ما به وسيله شاه مخلوع سابق از بزرگترين جنايات آمريكا بود كه با مخالفت روحانيون و ملت متدين مواجه گشت، و از آن پس چه ستمها و چه جنايات كه بر ملت ما وارد نشد. شما آقايان نمايندگان بدانيد سفارت آمريكا كه به دروغ نام آن را سفارتخانه گذاشته‏ اند داراى دستگاههايى است كه مخصوص جاسوسى در ايران و منطقه است و اين محل براى جاسوسى و دخالت در مقدرات كشور ما تأسيس شده بود. (صحیفه امام (ره)، ج12، 370)

آمريكاست كه اسلام و قرآن مجيد را به حال خود مضر مى‏داند، و مى‏خواهد آنها را از جلو خود بردارد. آمريكاست كه روحانيون را خار راه استعمار مى‏داند، و بايد آنها را به حبس و زجر و اهانت بكشد. آمريكاست كه به مجلس و دولت ايران فشار مى‏آورد كه چنين تصويبنامه مفتضحى را كه تمام مفاخر اسلامى و ملى ما را پايمال مى‏كند، تصويب و اجرا كنند. آمريكاست كه با ملت اسلام معامله وحشيگرى و بدتر از آن مى‏نمايد. بر ملت ايران است كه اين زنجيرها را پاره كنند. (صحیفه امام (ره)، ج1، صص411 و 412)

آمريكاست که به دولت ايران فشار مى ‏آورد چنين تصويبنامه مفتضحى را اجرا كندآمريكاست که به دولت ايران فشار مى ‏آورد چنين تصويبنامه مفتضحى را اجرا كند
ارسال نظر
به روز شده در ۱۰:۳۰ :: پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶