کد خبر: ۹۱۴۵
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳
شاخص امام

چرا مسلمین در مقابل آمریکا فریاد نمی کشند؟


2- چرا مسلمین در مقابل آمریکا فریاد نمی کشند؟

اگر آمريكا پشتيبانى از اسرائيل نمى‏كرد، اسرائيل مى‏توانست فلسطين را غصب كند؟ مى‏توانست ادعا كند كه جولان مال ماست و آن را براى خودشان ثبت كند؟ اگر آمريكا نبود و اين قدرت شيطانى نبود، اين همه فساد در بلاد مسلمين حاصل مى‏شد؟ اين همه خونريزي هايى كه در بلاد مسلمين انجام مى‏شود با تحريكات آمريكاست. آمريكا و آنهايى كه با او هستند، اين طورند و از اين طرف شوروى هم همين طور...اسرائيل مى ‏آيد جولان را براى خودش قرار مى‏دهد و ملحق مى‏كند به ساير ملكهاى غصبى ‏اش. آن وقت اين سازمان هايى كه خود، ساخته خود نيستند و از ملتها نيستند، بلكه چند تا دولت بزرگ اينها را درست كرده ‏اند، يك وقت مى‏ بينى كه همه يك بساطى درست مى‏ كنند، يك صورتى درست مى‏ كنند، با هم چه مى‏ كنند و يك دسته زيادترى رأى به آن طرف مى ‏دهند و بعد هم آمريكا مى‏ آيد وتو مى‏كند. اين از آن حكومت جنگل بدتر است، حكومت جنگل باز جنگلى است. حكومت جنگل حكومت قلدرى است، لكن اينها حكومت مى‏كنند و بدتر از جنگل عمل مى‏كنند و به خورد ملتها مى‏ خواهند بدهند كه سازمان حقوق بشر ما داريم، سازمان ملل متحد ما داريم. (صحيفه امام (ره)، ج‏15، صص: 519 و520)

گرفتاريهاى مسلمين همه از اين قدرتهاى بزرگ و تزريق كردن آنها و تلقين كردن آنها به نوكرهاى خودشان در منطقه‏ ها و تمام گرفتاري هايى كه مسلمين دارند از دست اينهاست، و تا از دست اينها نجات پيدا نكنند گرفتاري ها رفع نمى ‏شود. بايد ديد با چه حقى آمريكا از آن طرف دنيا دستش را دراز مى‏كند به اين طرف دنيا و در كشورهاى اسلامى دخالت مى‏ كند و مى‏ خواهد مقدرات كشورهاى اسلامى را او تعيين كند. اين ننگ براى مسلمين نيست كه يك كشورى كه دشمن خدا شمرده مى‏ شود، يعنى سرانش، يك دولتى‏ كه دشمن اسلام شمرده مى‏ شود و دشمن بشريت شمرده مى ‏شود، از آن طرف دنيا دستش را دراز كند با يك ميليارد جمعيت مسلم مقدرات كشورهاى اسلامى را او تعيين كند؟ و نگويند تو چكاره‏ اى كه در لبنان دخالت مى‏ كنى؟ تو چكاره ‏اى كه در مصر دخالت مى‏ كنى؟ ما دست او را شكستيم و قطع كرديم و از كشور خودمان بيرونشان كرديم. امريكا مى‏ گويد كه ما در منطقه منافع داريم! چرا بايد او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا بايد منافع مسلمين منافع امريكا باشد و او در منطقه منافع داشته باشد و يكى سؤال نكند اين را؟... تو از آن­ ور دنيا چكاره‏ اى كه آمدى اينجا مقدرات مردم را مى‏ خواهى دخالت كنى؛ مقدرات مسلمين را مى‏خواهى دخالت كنى. و از او اسفناك تر قضيه اسرائيل است كه بوق هاى استعمارى تا امروز هم اسرائيل را دارند ترويج مى‏كنند. (صحيفه امام (ره) ج‏17، صص 208 و 209).


چرا مسلمین در مقابل آمریکا فریاد نمی کشند؟چرا مسلمین در مقابل آمریکا فریاد نمی کشند؟
ارسال نظر
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷