کد خبر: ۹۴۲۳
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲
شاخص امام


آمریکا فقط ادای حقوق بشر دارد 

1-   آمریکا ناقض حقوق بشر


ممكن است كه يك كسى هم از بس هواى نفس دارد با عدالت هم مخالف باشد. نخواهد عدالت اصلش در دنيا پيدا بشود. چنانچه حريف ما الآن در آمريكا اين طورى است كه با عدالت اصلش مخالف است. با حقوق بشر مخالف است. مى‏گويد حقوق بشر! ادعا زياد است، لكن وقتى كه انسان بررسى مى‏كند در حالاتشان، بررسى مى‏كند در برنامه‏هايشان، مى‏بيند كه آن قضيه سازمان حقوق بشر و نمى‏دانم- شوراى امنيت و اينها يك چيزهايى است كه قدرتمندان درست كردند كه اين ضعفا را هر كارى مى‏خواهند بكنند. و هر بلايى مى‏خواهند سرشان درآورند. و بعد آنهايى كه آنجا نشسته‏اند به اسم حقوق بشر و چه، وقتى كه مطالبشان آنجا برود آنها را محكوم كنند و آنها را حاكم كنند. (صحیفه امام (ره)، ج11،ص296)

اين مجلس سناى آمريكا اين قدر فرياد كرد... طرفدار حقوق بشرند!... اين بشرى كه با دست اينها... هزاران نفر را از ما كشتند... از 15 خرداد تا حالا شايد دويست هزار يا بيشتر كشته داديم؛ زخمى الى ما شاء اللَّه؛ اين طرفدارهاى حقوق بشر نمى‏گفتند كه آخر چرا؟ چرا دارد اين جور مى‏شود؟ نمى‏گفتند چرا؟ حالا كه ما اينهايى كه آدم كشتند، فساد كردند، به تباهى كشاندند مملكت ما را، چهار تا از آنها را داريم در دادگاهها بعد از رسيدگى، بعد از شهادت شهود، بعد از اقرار خودشان، به جزايشان مى‏رسانيم، حالا فرياد و داد طرفداران حقوق بشر بلند شده! اين «طرفداران حقوق بشر» را بشناسند مردم كه اينها چه مردمى هستند؛ اينها طرفدار كى هستند و اين طرفدارهاى حقوق بشر خودمان توجه كنند به اين مسائل كه اينها چه اشخاصى هستند و براى چه اين كارها را مى‏كنند. (صحیفه امام (ره)، ج8، صص82 و 83)آمریکا فقط ادای حقوق بشر داردآمریکا فقط ادای حقوق بشر دارد

ارسال نظر
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷