ملاک‌های صدق و کذب(2)
مبانی اندیشه بخش اول (شناخت)
نمی‌توانیم از نظریه‌ای خاص با عنوان نظریه حقیقی و یا صادق صحبت کنیم؛ چون علم ماهیتش این است که مطلق و کامل نیست و مدام در حال تکامل است پس با توجه به این خصوصیات نمی‌توانیم تنها از یک نظریه با عنوان نظریه حقیقی صحبت کنیم؛ لذا انواع تئوری‌های صدق را مطرح می‌نماییم.
این سید خیلی خطرناک است و می‌خواهد نظام ارزشی را در کل زمین پیاده کند
مشروح مصاحبه با استاد کبیر (4)؛ دکتر کبیر درمورد علت سرمایه‌گذاری گسترده امپریالیسم علیه انقلاب اظهار داشت؛
مارکسیسم‌ها دقیقا در مقابل وحی قرار دارند و می‌خواهند جوانان را از اصل فطرت بازدارند. شهیدمطهری زیرک بود و روی بحث فطرت تأکید داشت/ بعضی از روشن‌فکرهای مذهبی مانند آقای سروش نیز سعی می‌کنند اصل فطرت را منکر شوند/ می‌گویند آزادی یعنی هرجور می‌خواهی رفتار کن. آمریکا اگر منافع نامشروعش در این طرف دنیا به خطر بیفتد دادش درمی‌آید، بعد به ما می‌گوید آزاد باش/ بعضی‌ها می‌گویند اسلام با سیاست چه‌کار دارد؟ می‌گوییم آقا! شما در شرط لازم مانده‌ اید. امام شرط کافی را هم طی کرده و رفته
ملاک‌های صدق و کذب (1)
مبانی اندیشه بخش اول (شناخت)
ما گاهی‌ می‌پرسیم‌ صدق‌ چیست‌ و منظورمان‌ این‌ است‌ که‌ ماهیت‌ آن‌ را شناسایی‌ کنیم. گاهی‌ هم‌ می‌پرسیم‌ چه‌ چیزی‌ صادق‌ است؟ و مرادمان‌ این‌ است‌ که‌ کدامین‌ باورها یا قضایا و گزاره‌ها صادقند. فیلسوفان‌ با پرسش‌ نخست‌ و دانشمندان‌ با پرسش‌ دوم‌ سروکار دارند.
مبانی اندیشه بخش اول (شناخت)
وقتي مي‌توان چيزي را با چشم ديد که مقابل چشم ما قرار گيرد؛ پس بايد آن شي‌ء محدود باشد/اگر خداوند بخواهد قابل رؤيت با چشم باشد لازمه‌اش اين است که کل خدا در مقابل چشم قرار گيرد که در اين صورت کل خدا محدود مي‌شود، و يا بايد دست کم بخشي از خدا در مقابل چشم قرار گيرد
امامت رکن اول مدنیت است و فرهنگ رکن دوم
مشروح مصاحبه با استاد کبیر (3): شهید مطهری معتقد بود
شهیدمطهری با دامن‌زدن به فلسفه و حکمت الهی، به دنبال سه غایت فلسفه الهیات، فلسفه اخلاق و فلسفه مدنیت است/ آقای بهجت حکمی به بنده داده بود برای دانشگاه تهران با خط خوش نوشت ایشان عماد العلماء هستند/ انسان کامل کسی است که عقل و قلبش را بالفعل می‌کند/ مبتکر بحث جهان‌بینی به صورت منظم، شهیدمطهری است/شهادت آقای مطهری خیلی برای ما گران بود چرا که ایشان تازه می‌خواستند از مقدمه جهان‌بینی، به متن بیایند
امکان شناخت خدا (1)
مبانی اندیشه بخش اول (شناخت)
درباره اینکه خدا را چگونه مي‌توان شناخت و چه شناخت‌هايي درباره خدا امکان ندارد، از ديرباز بين متکلمين بحث‌هاي فراواني واقع شده است.
کانت را دهه‌ای یک‌بار از نو مطرح می‌کنند ولی ما می‌گوییم زمان شهیدمطهری و امام خمینی گذشته است
مشروح مصاحبه با استاد کبیر (2)
شهیدمطهری (ره) همیشه می‌گفت خیلی از روشن‌فکرهای دینی ما گناهی ندارند؛ زیرا مکتب را نفهمیدند، نتواستند دینامیک‌بودن قرآن و اسلام را بفهمند/ اسلام در هر عصری بر اساس مقتضیات آن زمان، توسط فقیه عادل، به وسیله فقهِ سنتیِ پویا خودش را نشان می‌دهد؛ همان که حضرت امام (ره) گفتند/ آقای سروش متأثر از 5-6 نحله غربی است و اشعار مولوی را با جهان‌بینی آن‌ها معنا می‌کند/ غربی‌ها امروز دارند به چیستی وحی برمی‌گردند و بعد از صدسال سرگردانی به آموزه‌های اسلام می‌رسند.
شهید مطهری، جامع‌ترین تئوریسین‌ نظام مقدس جمهوری اسلامی و حوزه علمیه قم است
مشروح مصاحبه با استاد کبیر (1)
اولین کسانی که جهان­ بینی مادی را در مقابل جهان ­بینی الهی قرار دادند، مارکس و انگلس هستند/ هدف نهاد رهبری در دانشگاه، فرهنگ‌سازی است/ دانشجویی، در پایان نامه‌اش به امام خمینی (ره) ارجاع داد، دانشگاه رد کرد، فریاد ما در دانشکده الهیات درآمد/ می‌خواهیم با دید حضرت امام (ره)، به غنای فرهنگ اسلامی برگردیم/ یک نفر گفت فرهنگ انقلاب اسلامی در مقابل اسلام است، با صراحت گفتم خجالت بکش فقیهِ حکیمِ عارفِ مجاهدِ عادلِ فقیه، این حکومت را بینان‌گذاری کرده است/ آقای مطهری از جامع‌ترین تئوریسین‌های مکتب‌پژوه در نظام مقدس جمهوری اسلامی و حوزه علمیه قم است/ شهید مطهری روی مکتب شناسی خیلی تاکید داشت
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷