برچسب ها
برچسب: غربزدگی
کد خبر: ۹۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸


دفتر مقام معظم رهبری:
خواهند انجام دهند اینان کشور را به غارتزدگی و غربزدگی...
کد خبر: ۷۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳


بخش دوم
انحرافات و احیاء شریعت و نفی غربزدگی باشد همگی سلفی...
کد خبر: ۷۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹


مشرق:
باشیم 17/12/1360 تا این ملت از این غربزدگی بیرون نیاید... این غربزدگی بیرون برویم خیال نکنیم همه چیز آنجاست و...
کد خبر: ۷۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸


مشرق:
یک موجی برای مبارزه ی با آن غربزدگی و شرق...
کد خبر: ۷۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲


تسنیم:
مصالح نظام و کشور غربزدگی مزمن خواهد بود سرلشکر جعفری...
کد خبر: ۶۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷


فردا :
غربزدگی می گوییم دکتر توکلی در دانشگاه علوم سیاسی و... خود برود چیزی که در واقع ما به آن غربزدگی... خاطر خلق دو واژه غربزدگی و الیناسیون حمله کرده اند... او به غربزدگی است تبلیغ علیه دکتر شریعتی را ابتدا...
کد خبر: ۵۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹


تسنیم:
زمینه ای برای غربزدگی و کنار گذاشتن میراث ملی ایرانیان...
کد خبر: ۳۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸


می دهد روی این ملحوظات آغاز غربزدگی ایرانیان در علوم... غربزدگی در سطحی فرودین بوده اما فرجامین آن سقوط عقلی...
کد خبر: ۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳


به روز شده در ۱۰:۳۰ :: پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶